Kleinschaligheid, liefde voor het kind, rust en regelmaat

Zie onze groepen »

Welkom bij onze kinderopvang in Delft

Welkom bij Hansje Stoffel, een huiselijke kinderopvang in Delft! Wij bieden speelruimte aan kinderen van baby’s tot dertien jaar. Bij ons staat het kind centraal en zijn/haar ontwikkeling is voor ons leidend. Wij hebben dagelijks vaste gezichten, een vast dagritme, vaste routines voor rust en regelmaat. Onze warme natuurlijke inrichting geeft geborgenheid en onze activiteiten richten zich op een gezond lijf voor een gezonde geest. Zo kan jouw kind zich van nul tot de middelbare school bij ons groeien.

Gezondheid staat hoog in het vaandel bij onze kinderopvang in Delft

Hansje Stoffel differentieert de groepen van het kinderdagverblijf op leeftijd en ontwikkelingsfase. Zo hebben wij twee kinderdagverblijfgroepen en vijf bso-groepen. Voor iedere fase is er een eigen ruimte met leeftijdsgebonden speelgoed en activiteiten. Verder vinden wij gezondheid en duurzaamheid belangrijk. Dit uit zich onder andere in onze biologisch-dynamische voeding die wij de groepen aanbieden. Wij zijn een gezonde kinderopvang. Ook zijn wij een gezellige, antroposofische kinderopvang!

Meld jouw kind aan bij onze kinderopvang in Delft

Als je jouw kind bij onze kleinschalige kinderopvang in het noorden van Delft brengt, dan weet je zeker dat hij of zij op een fijne plek zit. Onze kinderopvang heeft ruime openingstijden en we zijn van maandag tot en met vrijdag geopend. Als je jouw kind direct wilt aanmelden, dan kan dit via het aanmeldformulier. Wil je onze kinderopvang in Delft eerst komen bekijken om te zien of onze opvang iets voor jouw kind is? Maak dan gerust een afspraak en kom bij ons langs. Wij hopen jouw kind binnenkort te mogen ontvangen bij de meeste gezellige kinderopvang in Delft!


Recent nieuws RSS


Bestuur Hansje Stoffel, nu en in de toekomst »

Op dit moment heeft onze stichting een monistisch bestuursmodel. Dit wil zeggen dat de bestuursleden zowel uitvoerende als toezichthoudende taken hebben. Hierin zit naast de uitvoerend directeur-bestuurders een toezichthoudende voorzitter. Dat heeft als voordelen dat de afstand tussen het primaire proces (kinderen op de groep) klein is en interventies in de strategie snel genomen kunnen worden. Zeker in de snel wisselende omstandigheden van 2020  tot en met 2023 konden we zo goed laveren. Nadeel is dat er weinig afstand tussen uitvoering en toezicht bestaat.

Om uitvoering en toezicht duidelijker te scheiden zijn we afgelopen jaar begonnen met ontvlechting van ons bestuur naar een dualistisch bestuursmodel (two-tiermodel), waarbij een raad van commissarissen van afstand op het management zal toezien. We hebben toen onze vraag bij nog niet vertegenwoordigde stakeholders neergelegd, helaas met onvoldoende succes. Om toch een stap te kunnen maken, laten we ons sinds vlak voor de Kerst bijstaan door twee onafhankelijke organisatieadviseurs. Ons doel is dat de overgang naar een two-tiermodel vóór de zomervakantie zijn beslag krijgt.

Daarnaast heeft Geeske na zes en een half jaar bestuurlijke betrokkenheid per 1 februari jongstleden besloten af te treden als bestuursvoorzitter. Om het toezicht op de uitvoerende bestuursleden te continueren en vooral om het proces van ontvlechting geen vertraging te laten oplopen, hebben we per 1 februari Wouter Ockeloen benoemd tot ad interim (tot en met de zomer) bestuursvoorzitter. Dat geeft ons de tijd het proces om tot nieuwe bestuursleden te komen gedegen vorm te geven en zonder haast te doorlopen. Wouter is persoonlijk te bereiken via: bestuur@hansjestoffel.nl als toezichthouder op Rogier en Maimoene, maar ook voor algemene vragen, opmerkingen omtrent de strategie voor het benoemen van toekomstige bestuursleden. 

We bedanken Geeske voor haar inzet de afgelopen jaren en verwelkomen Wouter in het bestuur.

Wouter, Maimoene en Rogier

het bestuur van Hansje Stoffel  

Lees het hele artikel »Bekijk alle nieuwsberichten »


“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Kindercentrum Hansje Stoffel